epanel.cz
Talk to Eliza

Input:


O programu ELIZA

ELIZA je program, který vytvořil v roce 1966 Joseph Weizenbaum. Program paroduje práci psychoterapeuta rogeriánské školy. Tento psychoterapeut pracuje pomocí reformulací pacientových výroků do podoby otázek, které pacientovi klade. Takže například odpověď na větu „Bolí mne hlava“ může být: „Proč říkáš, že tě bolí hlava?“. Odpověď na větu „Matka mně nesnáší“ může znít: „Kdo jiný z rodiny tě nesnáší?“ ELIZA získala jméno podle Elizy Doolittle ze hry Pygmalion od George Bernard Shawa. Eliza je uklízečka, kterou ve hře učí mluvit jako dívku z „vyšších kruhů“.

Přestože program pouze vybíral klíčová slova z uživatelových odpovědí a z nich tvořil další otázky, mnoho uživatelů podlehlo dojmu, že program přemýšlí, nebo že jim odpovídá člověk. Podobné programy jsou dnes známy jako chatboty nebo chatterboty. Eliza byl první program, který prošel tzv. Turingovým testem. Znamená to, že v konkrétní situaci nebyl člověk schopný rozlišit, jestli komunikuje s počítačem nebo s člověkem.

Vypráví se o tom jedna humorná historka:

Jednou pozdě v noci jeden student MIT zašel do počítačové laboratoře a chtěl použít terminál počítače. V té době byly počítače pomalé a o počítačový čas se lidé dělili. Když přišel, v místnosti nikdo nebyl a terminál vypadal volný. Byla na něm však poznámka – počítačový čas rezervován pro Dana Bobrowa. Student nechtěl začít práci, když by hrozilo, že bude muset skončit až Dan Bobrow, kantor na MIT, dorazí. Na druhé straně věděl, že Bobrow má doma také terminál, a občas když pracuje odtud, zapomene zrušit rezervaci v laboratoři.

Pokusil se s ním tedy pomocí terminálu spojit, aby zjistil, jestli v laboratoři bude volno. Vyťukal však špatné číslo a nevědomky se připojil k uživateli, kterému běžel Weizenbaumův progral ELIZA. Následovala zhruba tato konverzace:

Student: Můžu použít Váš počítačový čas v laboratoři?

Odpověď: Chceš použít můj počítačový čas?

Student: Ano.

Odpověď: Rozumím.

Student: Půjdete dnes večer do laboratoře?

Odpověď: Proč chceš vědět, jestli půjdu dnes večer do laboratoře?

Student: Protože chci použít Váš počítačový čas!

Odpověď: Chápu.

Student: Tedy?

Odpověď: Co myslíš tím, "Tedy"?

Student: Tedy, jaká je Vaše odpověď?

Odpověď: Pojďme se zabývat tím, proč chceš použít můj počítačový čas.

Po zhruba deseti minutách rostoucí frustrace a vzteku, student vytočil Bobrowa na telefonu – a vzbudil ho z hlubokého spánku.

Student: Co si sakra myslíte, že děláte?

Bobrow: Co myslíš tím, „co si sakra myslím, že dělám“?

Zbytek konverzace si čtenář asi umí představit.

Říká se, že Weizenbaumova sekretářka řešila s Elizou celé hodiny své problémy. Když ji Weizenbaum upozornil, že Eliza je jen program a on že má přístup k záznamům všech chatů, velice se na něj rozzlobila. Naše Eliza záznamy chatů nikam neukládá, takže můžete být klidní :-)

 

ELIZA efekt

Podle reakcí lidí na ELIZU byl dokonce pojmenován tzv. ELIZA efekt. Tento efekt popisuje tendenci lidí podvědomě předpokládat, že počítač se chová podobně jako člověk – i když vědomě víme, že to není pravda. Objev ELIZA efektu znamenal důležitý krok v rozvoji umělé inteligence.

 

<<Zpět